Uživatel: Nejste přihlášen(a)
Uživatel: Heslo:
Účetnictví, rozpočet, daně pro veřejné rozpočty  

Knihy

Rozpočtová skladba a účetnictví 2020 pro územní samosprávné celky

Jiří Lorenc

Kniha zahrnuje úplné znění rozpočtové skladby se zapracováním novely účinné k 1. 1. 2020 s komentáři a účetní charakteristikou.

Dále zahrnuje rozšířený výklad k rozpočtovému procesu včetně příkladů, doporučení a návodů.

 


Aktuality a informace

Odklad školení "Rozpočtová skladba a účetnictví pro rok 2020"

Dovoluji si Vás informovat o odkladu každoročních seminářů "Rozpočtová skladba a účetnictví pro rok 2020".

Důvodem je zdravotní indispozice. Mám poškozenou hlasivku a zatím to vypadá, že přibližně 2 měsíce budu muset cvičit hlas, abych ji rozhýbal. Předpokládám uspořádání seminářů po účetní závěrce roku 2019 - březen až duben 2020.

Děkuji za pochopení, srdečně Vás zdravím

 

Ing. Jiří Lorenc

M LORDY s.r.o.

Chci vědět více -->
Školení "Rozpočtová skladba a účetnictví pro rok 2020"

Semináře v oblasti rozpočtu, rozpočtové skladby a účetnictví pro rok 2020 zveřejníme v listopadu 2019. Předpokládáme realizaci jako v minulých letech jak co se týče zaměření, tak i míst, kde semináře proběhnou.

V současné době MF připravuje novelu rozpočtové skladby, přičemž v druhé polovině listopadu by již mohlo být jasné, jaké změny budou v pro rok 2020 realizovány.

Informaci o připravovaných seminářích Vám zašleme v druhé polovině listopadu prostřednictvím e-mailové pošty.

V návaznosti na změny rozpočtové skladby bude k dispozici aktualizace knihy "Rozpočtová skladba a účetnictví 2020 pro územní samosprávné celky". Informace o připravované publikaci včetně možnosti její objednávky bude rovněž zveřejněna v druhé polovině listopadu.

Zároveň bychom Vás chtěli požádat - pokud byste měli návrhy, nápady, doporučení co diskutovat na semináři, napiště prosím na info@mlordy.cz.

 Děkujeme za pochopení a pomoc

Ing. Jiří Lorenc, M LORDY s.r.o.

Chci vědět více -->
Směrnice - pokyn ke schvalování účetní závěrkyChci vědět více -->
Pomůcka pro zatřídění dlouhodobého majetku

Nabízíme Vám jednoduchý seznam dlouhodobého majetku s uvedenou klasifikací (CZ-CPA, CZ-CC) pro potřeby odepisování dle ČÚS 708.

Chci vědět více -->
účetní výkazy k 31.3.2011

Na základě prvních zkušeností s předáváním výkazů do CSUIS jsem si dovolil popsat největší okruh problémů. naleznete jej v přiloženém souboru.

Chci vědět více -->
Daň z příjmu právnických osob za obce

V přiloženém souboru je popsán účetní pohled na daň z příjmu právnických osob za obec  a základní návod na zpracování daňového přiznání.

Chci vědět více -->
vyplnění textové části přílohy k účetní závěrceChci vědět více -->
Návrh směrnic k účetnictví

Směrnice k účetnictví

  • časové rozlišení
  • rezervy
  • opravné položky
  • reálná hodnota majetku určeného k prodeji
Chci vědět více -->
Průvodka k přijatým fakturám ve vztahu k DPH

Máte zájem o inspiraci, jak by mohla vypadat průvodka k přijatým fakturám u územních samosprávných celků, kteří jsou plátci DPH? Najdete to v přiloženém souboru.

Chci vědět více -->
Nájemní smlouva a DPH

Řešíte problém jak správně uzavřít nájemní smlouvu a vyhovět všem požadavkům kladeným na nás právním řádem, mít ji správně z pohledu DPH a zároveň se vyhnout případným problémům s nájemníkem. Dovolíme si Vám nabídnout vzorovou nájemní smlouvu.

Chci vědět více -->
Darovací smlouva příspěvkové organizace

Víte jak uzavřít darovací smlouvu příspěvkové organizace s dárcem, tak aby k přijetí peněžního daru stačil pouze generální souhlas zřizovatele (účelově neurčený peněžní dar)? Vzorová smlouva je uvedena v příloze.

Chci vědět více -->
Dodatek ke zřizovací listině - do 31.10.2009

Potřebujete upravit zřizovací listinu Vámi zřizované příspěvkové organizace? Pro inspiraci můžete hledat i v námi zpracované zřizovací listině.

Chci vědět více -->
Vítejte na stránkách společnosti M LORDY s.r.o.Chci vědět více -->


NABÍDKA SEMINÁŘŮ:

V současné době nejsou k dispozici žádné aktuální semináře ani školení.
© M LORDY, s.r.o., Polešovice 756, PSČ 687 37, IČ: 26942178, DIČ: CZ26942178, e-mail: .