Uživatel:
Heslo:

Účetnictví


 • Poradenství v oblasti účetnictví
 • Analýza účetnictví, zpracování metodiky účetnictví
 • Analýza a zpracování metodiky manažerského účetnictví
 • Kalkulace (stravování, náklady související s nájmy,…)


Rozpočet, rozpočtová skladba


 • Poradenství v oblasti rozpočtu a rozpočtové skladby
 • Analýza rozpočtového hospodaření organizace
 • Zpracování návrhu rozpočtu, střednědobého výhledu rozpočtu a závěrečného účtu obce


Finanční kontrola


 • Kontrola hospodaření organizace
 • Veřejnosprávní kontrola v příspěvkových organizacích a dalších subjektech


Daně


 • Poradenství v oblasti daní s důrazem na daň z příjmů právnických osob a daň z přidané hodnoty
 • Zpracování daňových přiznání daňovým poradcem
 • Analýza a vytvoření metodiky daně z přidané hodnoty

Právo


 • Poradenství pro územní samosprávné celky zaměřené zejména:
  • Veřejné zakázky
  • Zákon o obcích, krajích
  • Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
  • Daňový řád
  • Občanské právo

 • Návrhy řešení a zpracování smluv:
  • Nájemní smlouvy, výpůjčky
  • Mandátní a příkazní smlouvy
  • Zřizovací listiny příspěvkových organizací


Školení a semináře


 • Akreditované školení pro územní samosprávné celky v oblasti účetnictví, rozpočtu, daní, finanční kontroly a práva
 • Školení pro příspěvkové organizace