Uživatel: Nejste přihlášen(a)
Uživatel: Heslo:
Účetnictví, rozpočet, daně pro veřejné rozpočty  

Účetnictví

 • Poradenství v oblasti účetnictví
 • Analýza účetnictví, zpracování metodiky účetnictví
 • Analýza a zpracování metodiky manažerského účetnictví
 • Vedení účetnictví

Rozpočet, rozpočtová skladba

 • Poradenství v oblasti rozpočtu a rozpočtové skladby
 • Analýza rozpočtového hospodaření organizace
 • Zpracování návrhu rozpočtu a rozpočtového výhledu

Finanční kontrola

 • Kontrola hospodaření organizace
 • Veřejnoprávní kontrola v příspěvkových organizacích a dalších subjektech
 • Přezkum hospodaření účetní jednotky, audity dotací (Ing. Prokůpková)

Daně

 • Poradenství v oblasti daní s důrazem na daň z příjmů a daň z přidané hodnoty
 • Zpracování daňových přiznání daňovým poradcem
 • Analýza a vytvoření metodiky daně z přidané hodnoty

Právo

 • Poradenství pro územní samosprávné celky zaměřené zejména:
  • Veřejné zakázky
  • Zákon o obcích, krajích
  • Rozpočtová pravidla
  • Správní řád
  • Občanské právo
  • Obchodní právo

 • Zpracování smluv:
  • Nájemní smlouvy, výpůjčky
  • Mandátní a příkazní smlouvy
  • Zřizovací listiny příspěvkových organizací
  • Zakládání a transformace obchodních společností

Školení a semináře

 • Akreditované školení pro územní samosprávné celky v oblasti účetnictví, rozpočtu, daní, finanční kontroly a práva
 • Školení pro příspěvkové organizace

Software

 • Zprostředkování prodeje software společnosti GORDIC
 • Implementace a podpora provozu informačních systémů společnosti GORDIC
 • Metodika implementace informačních systémů s důrazem na oblast účetnictví, rozpočtu a daní
© M LORDY, s.r.o., Polešovice 756, PSČ 687 37, IČ: 26942178, DIČ: CZ26942178, e-mail: .