Uživatel:
Heslo:

Účetnictví


 • Poradenství v oblasti účetnictví
 • Analýza účetnictví, zpracování metodiky účetnictví
 • Analýza a zpracování metodiky manažerského účetnictví
 • Kalkulace (stravování, náklady související s nájmy,…)


Rozpočet, rozpočtová skladba


 • Poradenství v oblasti rozpočtu a rozpočtové skladby
 • Analýza rozpočtového hospodaření organizace
 • Zpracování návrhu rozpočtu, střednědobého výhledu rozpočtu a závěrečného účtu obce


Finanční kontrola


 • Kontrola hospodaření organizace
 • Veřejnosprávní kontrola v příspěvkových organizacích a dalších subjektech


Daně


 • Poradenství v oblasti daní s důrazem na daň z příjmů právnických osob a daň z přidané hodnoty
 • Zpracování daňových přiznání daňovým poradcem
 • Analýza a vytvoření metodiky daně z přidané hodnoty

Právo


 • Poradenství pro územní samosprávné celky zaměřené zejména:
  • Veřejné zakázky
  • Zákon o obcích, krajích
  • Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
  • Daňový řád
  • Občanské právo

 • Návrhy řešení a zpracování smluv:
  • Nájemní smlouvy, výpůjčky
  • Mandátní a příkazní smlouvy
  • Zřizovací listiny příspěvkových organizací


Školení a semináře


 • Akreditované školení pro územní samosprávné celky v oblasti účetnictví, rozpočtu, daní, finanční kontroly a práva
 • Školení pro příspěvkové organizace
Vzdělávací programy akreditované Ministerstvem vnitra České republiky:

M LORDY s.r.o., číslo akreditace MVČR AK/I-50/2014:
 • Rozpočtová skladba, rozpočet pro územní samosprávné celky AK/PV-196/2019
 • Účetnictví příspěvkových organizací AK/PV-568/2014
 • Rozpočet, rozpočtová skladba, účetnictví a jejich vzájemné vazby AK/PV-569/2014
 • Daň z přidané hodnoty pro územní samosprávné celky AK/PV-570/2014
Mgr. Martina Lorencová, číslo akreditace MVČR AK/I-18/2020:
 • Rozpočet, rozpočtová skladba, rozpočtový proces pro územní samosprávné celky AK/PV-360/2020
 • Rozpočtová skladba AK/PV-362/2020
 • Rozpočtová skladba, účetnictví a jejich vazby AK/PV-363/2020
 • Účetní závěrka územních samosprávných celků AK/PV-364/2020
 • Účetnictví příspěvkových organizací AK/PV-365/2020
 • Účetnictví územních samosprávných celků AK/PV-366/2020
 • Rozpočet, rozpočtová skladba, rozpočtový proces pro územní samosprávné celky - webinář AK/PV-89/2021
 • Rozpočtová skladba - webinář AK/PV-90/2021
 • Rozpočtová skladba, účetnictví a jejich vazby- webinář AK/PV-94/2021
 • Účetní závěrka územních samosprávných celků - webinář AK/PV-93/2021
 • Účetnictví příspěvkových organizací- webinář AK/PV-92/2021
 • Účetnictví územních samosprávných celků - webinář AK/PV-91/2020