Uživatel: Nejste přihlášen(a)
Uživatel: Heslo:
Účetnictví, rozpočet, daně pro veřejné rozpočty  

O nás

Společnost M LORDY s.r.o. se zabývá poskytováním poradenství v oblasti účetnictví, daní, rozpočtu a práva pro územní samosprávné celky (obce, města a kraje) a jimi zřizované a zakládané organizace (příspěvkové organizace, neziskové subjekty a obchodní společnosti).

Společnost M LORDY s.r.o. rovněž zabezpečuje pro územní samosprávné celky průběžné vzdělávání v oblasti účetnictví, daní, rozpočtu a práva.

Společnost M LORDY s.r.o. spolupracuje se společností GORDIC. s.r.o v oblasti prodeje, implementace a následné podpory zákazníků pro ekonomický informační systém GORDIC WIN a GINIS.Lidé

Ing. Jiří Lorenc

Specializace na účetnictví, výkaznictví, rozpočet a daně územních samosprávných celků a jimi zřizovaných organizací. Praxe od roku 1997.

Vzdělání vysokoškolské, Provozně - ekonomická fakulta Vysoké školy zemědělské v Brně.

daňový poradce ev.č. 3568, asistent auditora ev.č. 2366/0.

Publikační činnost:
  • Lorenc J., Kašpárková J.: „Rozpočtová skladba 2006 pro územní samosprávné celky“, M LORDY s.r.o. Polešovice 2006
  • Lorenc J., Kašpárková J.: „Rozpočtová skladba 2007 pro územní samosprávné celky“, M LORDY s.r.o. Polešovice 2007
  • Havlan P., Neumannová H., Lorenc J.: „Majetek obcí a krajů v platné právní úpravě“, Linde, Praha 2008
Ing. Danuše Prokůpková

Auditor, č.dekretu 0712, se kterým společnost M LORDY s.r.o. spolupracuje.

Specializace na oblast účetnictví a finanční kontroly u organizačních složek státu, územních samosprávných celků a jimi zřizovaných organizací. Dále pak na přezkumy hospodaření měst a obcí.

Vzdělání vysokoškolské – Vysoká škola ekonomická, Fakulta národohospodářská v Praze.

Ekonomická praxe - finanční analytik na Ministerstvu kultury, v období 1994 - 2002 metodik účetnictví veřejných financí na Ministerstvu financí. V současnosti samostatná auditorská činnost.

Je členkou výboru Komory auditorů ČR, pro Veřejný sektor. Věnuje se lektorské a publikační činnosti a je členkou redakční rady časopisu “Obec a finance” a “Účetnictví nevýdělečných organizací” Je vedoucí autorkou „Lexikonu účetních souvztažností pro příspěvkové organizace“ vydávaného nakladatelstvím Verlag Dashöfer. Je autorkou řady publikací a článků zaměřených na sféru veřejných financí.
Mgr. Martina Lorencová

Specializace na správní a finanční právo, občanský a obchodní zákoník. Praxe od roku 2002.

Vzdělání vysokoškolské - Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně.
Ing. Hana Zbranková

Specializace na účetnictví příspěvkových organizací, finanční analýzu a plány hospodaření, finanční kontrolu. Praxe od roku 1996.

Vzdělání vysokoškolské - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky.
Ing. Miroslava Ilíková

Specializace účetnictví neziskových organizací, veřejnoprávní kontrola. Praxe od roku 2003.

Vzdělání vysokoškolské – VUT Brno, Fakulta managementu a ekonomiky ve Zlíně.


Reference

Mezi naše klienty patří: Dále několik desítek dalších měst, obcí, příspěvkových organizací.
© M LORDY, s.r.o., Polešovice 756, PSČ 687 37, IČ: 26942178, DIČ: CZ26942178, e-mail: .