Uživatel:
Heslo:

Zpět na seznam seminářů a školení

Účetnictví příspěvkových organizací
Datum konání:
14. 1. 2021
Doba konání:
9:00 - 13:00
Místo konání:
on-line seminář
Školitel:
Ing. Jiří Lorenc
Cena:
1590,- Kč
Akreditace:
Obsazenost:
volno

Ukaž na mapě   Ukaž na mapě

Dopady COVIDu a účetní závěrku PO (náklady, výnosy, rozvaha)

 • Přijaté zálohy k akcím, které se neuskutečnily
 • Bezúplatné převzetí zásob – respirátory, rukavice, štíty
 • Příspěvek zřizovatele, jehož výše neodpovídá mimořádné situaci (COVID, nouzový stav)
 • Zachycení veškerých nákladů, rizika v účetnictví
 • Kroužky, předplatné apod. – časové rozlišení, vrácení přijatých plateb
 • Vratky transferů - nerealizované akce
 • Využití peněžních fondů

Jak na vedlejší hospodářskou činnost?

 • Vymezení vedlejší hospodářské činnosti
 • Přiřazení nákladů k VHČ – rozpočtování, kalkulace, rozúčtování nákladů
 • Specifika VHČ způsobená dobou COVIDOvou (např. školní jídelna a omezené poskytování stravy v roce 2020)

Vybrané účetní situace – vysvětlení, účtování.

Účetní závěrka

 • Transfery
 • Časové rozlišení, dohadné účty
 • Zásoby
 • Odpisy
 • Vyřazení, prodej majetku PO
 • Inventarizace

Kontrola účetní závěrky

Peněžní fondy – jejich cíl, charakteristika a zapojení do účetnictví

 • FKSP, peněžitý příspěvek na stravování
 • Fond investic
 • Rezervní fond

Daň z příjmu právnických osob

 • Specifika dopadů COVIDu (zdaňujeme VH vyšší než 300 tis. Kč, dopady ztráty v hlavní / vedlejší činnosti),
 • Daňová úspora – zachycení, použití, rizika

Diskuse ke zvoleným tématům

 
PŘIHLÁŠKA K TOMUTO SEMINÁŘILitujeme, do Vámi vybraného semináře/školení se k dnešnímu dni registrovat nedá.