Uživatel:
Heslo:

Zpět na seznam seminářů a školení

Účetnictví příspěvkových organizací - Zlínský kraj
Datum konání:
15. 12. 2021
Doba konání:
9:00 - 13:00
Místo konání:
on-line seminář
Školitel:
Ing. Jiří Lorenc
Cena:
1590,- Kč
Akreditace:
AK/PV-92/2021
Obsazenost:
volno

Ukaž na mapě   Ukaž na mapě
 1. Úvod od problematiky
  • struktura vzdělávacího programu a jeho obsah
  • informace o legislativních změnách
 2. Účetnictví jako zdroj informací
  • uživatelé účetních informací
  • účetní výkazy
 3. Dlouhodobý majetek
  • nehmotný majetek – SW, licence, služby související
  • technické zhodnocení versus oprava dlouhodobého majetku
  • vyvolané investice
  • transfery na pořízení dlouhodobého majetku
  • vnitřní směrnice v oblasti dlouhodobého majetku
 4. Zúčtování o zásobách, pohledávkách a závazcích
  • účtování zásob včetně ocenění vlastních výrobků při pořízení a k okamžiku sestavení účetní závěrky
  • transfery související s pořízením zásob
 5. Účtování transferů
  • transfery přijaté dotace
  • zálohy na transfery, předfinancování zřizovatelem, vyúčtování transferu
  • transfery na pořízení dlouhodobého majetku – podrobný výklad
  • dary a obdobné příjmy.
 6. Jmění účetní jednotky, peněžní fondy
  • jmění účetní jednotky, vztah k upravujícím položkám
  • fond investic – význam, využití PO x zřizovatel, účetní aplikace, nekrytý fond
 7. Časové rozlišení nákladů
 8. Účetní závěrka, inventarizace
 9. Závěrečná část
  • diskuzePŘIHLÁŠKA K TOMUTO SEMINÁŘIPro snadnější přístup k námi poskytovaným službám doporučujeme provést Vaši registraci ZDE.
Pokud již zaregistrovaní jste, přihlašte se prosím vyplněním svého uživatelsého jména a hesla v pravém horním rohu stránky.

Pokud i nadále nechcete být registrováni, můžete vyplnit pro přihlášení se na tento seminář/školení níže uvedený formulář:

Název firmy:
IČO:
DIČ:
Ulice a číslo domu:
Město:
PSČ:
Telefon:
Funkční emailová adresa:
Kraj:

Registrovat účastníky (max. 6):
1.
Titul před jménem:
Jméno:
Příjmení:
Titul za jménem:
Datum narození:
Místo narození:
Typ účastníka:


Přihlásit se

Vaše osobní data, která jsou součástí registrace nebo nám byla sdělena během Vaší objednávky, jsou naší společností považována za diskrétní a jsou chráněna proti zneužití podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
Údaje o registrovaných uživatelích nesdělujeme třetím osobám. Výjimku tvoří pouze údaje, které přímo souvisejí s vyřízením Vaší objednávky a to pouze v nutném rozsahu (např. adresa pro poštu).
Vyplněním registračního formuláře nám zároveň dáváte souhlas ke shromažďování a archivování Vašich osobních údajů. Poskytnutím údajů v registraci souhlasíte s tím, aby naše společnost údaje zpracovávala a využívala pro interní a marketingové potřeby.