Uživatel:
Heslo:

Zpět na seznam seminářů a školení

3-denní seminář Rozpočtová skladba, rozpočet, rozpočtový proces, vazba na účetnictví - webinář
Datum konání:
17. 5. 2022
Doba konání:
9:00 - 13:00
Místo konání:
on-line školení
Lektor:
Ing. Jiří Lorenc
Cena:
4490,- Kč
Instituce:
Mgr. Martina Lorencová
Akreditace instituce:
AK/I-18/2020
Akreditace programu:
AK/PV-94/2021
Obsazenost:
volno

Ukaž na mapě   Ukaž na mapě

Seminář je určen pro:

 • rozpočtáře, účetní a ekonomy obcí, měst a krajů,
 • vedoucí pracovníky ÚSC (starosty, vedoucí odborů),
 • zastupitele zajímající se o problematiku rozpočtu a účetnictví.

Program semináře :

 1. den - úterý 17. 5. 2022

Rozpočtová skladba - webinář

 Obecná konstrukce rozpočtové skladby

 • základní zásady, kterými se řídí rozpočtová skladba
 • konsolidace - definice, vysvětlení

Druhové členění rozpočtové skladby

 • základní charakteristika druhového členění
 • výklad a procvičení druhového členění

Funkční členění rozpočtové skladby

 • pravidla pro zatřídění peněžní operace z hlediska funkčního členění
 • základní rozdělení funkčního členění (skupiny, oddíly)
 • význam funkčního členění pro sestavení rozpočtu
 • výklad a procvičení funkčního členění - náplň jednotlivých paragrafů

Ostatní třídění rozpočtové skladby - výklad a procvičení

Řešení příkladu - propojení všech vykládaných částí

Dotazy, diskuze.

 

 1. den – čtvrtek 26. 5. 2022

Rozpočet, rozpočtová skladba, rozpočtový proces pro ÚSC - webinář

 

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

 • popis a vysvětlení
 • vazba na ostatní účetní a finanční výkazy

Rozpočet

 • význam rozpočtového procesu pro řízení, kontrolu organizace a předkládání informací o hospodaření
 • význam předkládaných informací pro jednotlivé skupiny uživatelů

Rozpočtový proces

 • střednědobý výhled rozpočtu,
 • rozpočet,
  • základní pravidla sestavení rozpočtu
  • popis sestavení přebytkového, schodkového a vyrovnaného rozpočtu, výsledek rozpočtového hospodaření
 • rozpis rozpočtu,
 • změny rozpočtu,
 • rozpočtové provizorium,
 • závěrečný účet

Řešení závěrečného příkladu - propojení všech vykládaných částí

Dotazy, diskuze.

 

 1. den – čtvrtek 2. 6. 2022

Rozpočtová skladba, účetnictví a jejich vazby – webinář

Postavení rozpočtové skladby a účetnictví v procesu zaznamenání, zobrazení a prezentaci ekonomických dějů v účetní jednotce

 • součinnost a vzájemná provázanost rozpočtové skladby a účetnictví
 • vztah výsledku rozpočtového hospodaření a výsledku hospodaření účetnictví

Druhové členění rozpočtové skladby

 • pravidla pro zatřídění operace z hlediska druhového členění
 • základní kritéria druhového členění peněžních operací
 • vysvětlení úzké souvislosti s účetnictvím

Příjmy (třída položek 1 - 4)

 • výklad - účetní a rozpočtový pohled
 • kontrolní vazby rozpočtové skladby a účetnictví
 • příklady praktického použití
 • řešení účetních případů

Běžné výdaje (třída položek 5)

 • účetní a rozpočtový pohled
 • výklad jednotlivých položek s vazbou na účetnictví a příklady použití
 • řešení účetních případů

Kapitálové výdaje (třída položek 6)

 • výklad - účetní a rozpočtový pohled, odlišnost od běžných výdajů
 • pořízení dlouhodobého majetku, technické zhodnocení, opravy - příklady praktického použití
 • řešení účetních případů

Financování (třída položek 8)

 • výklad - účetní a rozpočtový pohled s důrazem na úvěry, finanční investice
 • příklady praktického použití
 • řešení účetních případů

Řešení závěrečného příkladu - propojení všech vykládaných částí

Dotazy, diskuze.

On-line školení proběhne v prostředí Microsoft Teams.

Před on-line seminářem Vám bude zaslán odkaz pro připojení a materiály k výkladu. Faktura a osvědčení Vám budou zaslány po absolvování semináře.

V případě potřeby je možné domluvit vyzkoušení připojení, případně pomoci Vám připojení nastavit prostřednictvím vzdáleného přístupu (program TeamViewer).

 

Závazné objednávky prosím:

 

Přednostně se prosím přihlašujte na výše uvedených webových stránkách, při objednávce zaslané e-mailem uvádějte:

 • údaje o organizaci – název, adresa, IČO, e-mail
 • titul, jméno, příjmení, datum a místo narození účastníků školení
 • určení zda účastník je úředníkem dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících

 

Storno přihlášky je možné 3 dny před konáním semináře.
PŘIHLÁŠKA K TOMUTO SEMINÁŘILitujeme, do Vámi vybraného semináře/školení se k dnešnímu dni registrovat nedá.