Uživatel:
Heslo:

Zpět na seznam seminářů a školení

Účetnictví příspěvkových organizací
Datum konání:
12.12.2023
Doba konání:
9:00 - 13:00
Místo konání:
Uherské Hradiště, Štefánikova11/85, přednáškový sál Slováckého muzea
Lektor:
Ing. Jiří Lorenc
Cena:
1590,- Kč
Instituce:
Mgr. Martina Lorencová
Akreditace instituce:
AK/I-18/2020
Akreditace programu:
AK/PV-365/2020
Obsazenost:
volno

Ukaž na mapě   Ukaž na mapě

 1. Úvod do problematiky
  • struktura vzdělávacího programu a jeho obsah
  • informace o připravovaných legislativních změnách
 2. Změny pro rok 2024
 3. Rámcový výhled změn pravděpodobně od roku 2025
 4. Peněžní fondy příspěvkové organizace
  • FKSP
  • fond investic, vazba na projekty financované transfery
  • ostatní fondy
 5. Vybrané otázky k dlouhodobému majetku
 6. Transfery
  • dotace iROP, ERASMUS
  • dary x dotace
  • vyúčtování – v průběhu projektu x po jeho skončení x bez vyúčtování
  • transfery k dlouhodobému majetku, vztah ke zřizovateli, transferový podíl
  • dohadné účty, zpřesnění dohadu k transferům, náklady po zařazení majetku do užívání
  • vratky transferů
 7. Účetní závěrka, inventarizace
  • dlouhodobý majetek, odpisy
  • zásoby
  • časové rozlišení
  • vlastní zdroje
  • podrozvaha
 8. Závěrečná část
  • diskusePŘIHLÁŠKA K TOMUTO SEMINÁŘILitujeme, do Vámi vybraného semináře/školení se k dnešnímu dni registrovat nedá.